Facebook Twitter
gPlus 

อุปกรณ์ช่วยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ


ข่าวไอที Sleep apnea หรือ โรคหยุดหายใจขณะหลับแค่ฟังชื่อและอาการก็แย่แล้ว และสำหรับหนทางรักษานั้นก็ค่อนข้างน่ากลัวเช่นกัน โดนผู้ป่วยอาจจะต้องใช้ยา, อาศัยเครื่องช่วยหายใจ หรือ เข้ารับการผ่าตัด ทางสำนังกานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการอนุมัติอุปกรณ์สำหรับฝังที่มีชื่อว่า Remede System จาก Respicardia ซึ่งจะเข้ามาช่วยต่อสู้กับโรคหยุดหายใจขณะหลับได้ดียิ่งขึ้น สำหรับเจ้าอุปกรณ์นี้จะมีแบตเตอรี่ที่อยู่ใต้ผิวหนังบริเวณอก และเชื่อมต่อใกล้กับบริเวณเส้นเลือดใกล้เส้นประสาทที่จะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบหายใจ หากผู้ป่วยหยุดหายใจขณะหลับ เจ้า Remede จะช่วยกระตุ้นประสาทและช่วยให้กลับมาหายใจได้ปกติ เปรียบได้กับว่ามันเป็นการ Jumpstart (การพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์) ของระบบทางเดินหายใจ

อุปกรณ์ช่วยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
แม้อุปกรณ์เหล่านี้จะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแบบแน่นอน แต่ก็มีหลักฐานว่าการเจ้า Remede นั้นใช้งานได้จริง เนื่องจากครึ่งหนึงของตัวอย่างการทดลองนั้นเห็นผลว่าช่วยลดปัญหาการหายใจลงได้อย่างมาก สำหรับผู้คนทั่วไปที่่มีอาการหรือต้องการสแกน MRI การฝังอุปกรณ์นี้เข้าไปในร่างกายย่อมดีกว่าการใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจที่มีขนาดใหญ่เทอะทะไว้ข้างเตียงอย่างแน่นอน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยยืดอายุของผู้คนออกไปได้เพิ่มอีกหลายปี

กลับขึ้นด้านบน