Facebook Twitter
gPlus 

หัวเหว่ยจับมือโวดาโฟน สร้างสถิติส่งข้อมูลที่ความเร็ว 2Tbps


หัวเหว่ยจับมือกับโวดาโฟน ทดลองส่งข้อมูลที่ความเร็ว 2Tbps ผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงได้เป็นผลสำเร็จ สามารถล้มสถิติเดิมที่ทำไว้ 100 Gbps และขึ้นเป็นสถิติโลกใหม่ในขณะนี้

การทดลองนี้ทำขึ้นบนโครงข่ายเคเบิลใยแก้วของโวดาโฟนที่ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี แบ่งการทดลองออกเป็นสองรอบ รอบแรกส่งข้อมูลเป็นระยะทาง 1,500 กม. และในรอบที่สองส่งข้อมูลเป็นระยะทาง 3,325 กม. และการทดลองทั้งสองครั้งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตามการทดลองในครั้งนี้แม้ว่าจะเป็นสถิติที่เร็วที่สุดในโลก แต่ก็ยังห่างจากตัวเลขในทางทฤษฎีซึ่งสามารถส่งได้ที่ความเร็วอยู่ที่หลัก ร้อย Tbps


กลับขึ้นด้านบน