Facebook Twitter
gPlus 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จัดงานสัมมนา “ก้าวสู่ผู้บริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์


สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จะมีงานสัมมนา “ก้าวสู่ผู้บริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับสากล” และพิธีมอบประกาศนียบัตร โดยมี นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดงาน


ในงานนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะให้เกียรติเป็นผู้มอบใบประกาศแก่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐที่สำเร็จหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่ ๔ พร้อมทั้งให้แนวทางเกี่ยวกับ "Digital Economy กับ e-Government " และนายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในฐานะประธานรุ่นของหลักสูตรฯ จะเป็นผู้นำเสนอแนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ EGA เป็นผู้กล่าวรายงาน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เชื่อว่าข้อมูลของงานครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวม และเป็นที่สนใจของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง โดยมีกำหนดการดังนี้

กลับขึ้นด้านบน