Facebook Twitter
gPlus 

สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย พร้อมประกาศเตรียมจัดงานใหญ่ระดับเอเชีย


ข่าวไอที สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association) จัดงานยิ่งใหญ่มอบรางวัล “TCCTA Contact Center Awards 2016” ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและศักยภาพ คอนแทคเซ็นเตอร์ไทยให้มีคุณภาพเทียบเท่าสากล พร้อมประกาศเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ระดับเอเชียแปซิฟิค


สรวิทย์ บัวศรี นายกสมาคม Thai Contact Center Trade Association (TCCTA) และผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy เผยว่าปัจจุบันธุรกิจศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์หรือคอนแทคเซ็นเตอร์ (Contact Center) มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของภาคธุรกิจบริการของประเทศ เนื่องจากเป็นสื่อกลางระหว่างธุรกิจหรือหน่วยงานไปยังกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ ทั้งการนำเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ ในขณะเดียวกับที่รับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่าง ๆ ส่งต่อกลับไปยังธุรกิจ ซึ่งทางสมาคมฯ มีภารกิจหลักในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร่วมกันสร้างมาตรฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมคอนแทคเซ็นเตอร์ของไทยให้ก้าวทันนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสมาคมฯ จะเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน เผยแพร่ข่าวสารระหว่างบุคคล สถาบัน องค์กร หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคอนแทคเซ็นเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อต่อธุรกิจของสมาชิกและผู้บริโภค

โครงการประกวด “Contact Center Awards” เป็นหนึ่งในกิจกรรมของสมาคมฯ เพื่อขับเคลื่อนบริการคอนแทคเซ็นเตอร์ให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลให้บริการในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ ตามเป้าหมายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมนี้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งทางสมาคมจะมีการจัดประกวดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดีเสมอมา

รางวัล TCCTA Contact Center Awards แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทองค์กร (Organization) และประเภทพนักงาน (Individual) ซึ่งในปีนี้ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล The Best Contact Center of The Year, ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับ รางวัล The Best Customer Satisfaction Contact Center บริษัท ไดเร็คเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซีโอแอล จำกัด ( มหาชน ) ได้รับรางวัล The Best Facilities Contact Center รวมถึงบริษัทอื่น ๆ มากมายอาทิเช่น Teledirect Telecommerce (Thailand) Limited , 1577 HOME SHOPPING LTD, PHYATHAI HOSPITAL GROUP,ศูนย์ TTRS โดยการสนับสนุนจาก กสทช.

ด้านนายศรัณย์ เวชสุภาพร ที่ปรึกษานายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า สมาคม TCCTA ได้ร่วมเป็นสมาชิก Asia Pacific Contact Centre Association Leaders (APCCAL) ซึ่งเป็นสมาคมที่จัดตั้งโดยผู้ประกอบธุรกิจ คอนแทคเซ็นเตอร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งปีนี้ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน APCCAL EXPO 2017 ซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีในระดับภูมิภาคเอเชีย โดยสมาชิกจาก 10 ประเทศทั่วเอเชีย อาทิ จีน, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, เกาหลี, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์, ไต้หวัน และประเทศไทย เข้าร่วมงาน ซึ่งถือเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกที่ร่วมงาน ในปลายปี 2017 นี้ ซึ่งจะเป็นอีกก้าวที่จะนำประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจคอนแทคเซ็นเตอร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในอนาคต สามารถติดตามข่าวงานประกวดและกิจกรรมอื่นๆของสมาคมได้ที่ www.tccta.or.th

กลับขึ้นด้านบน