Facebook Twitter
gPlus 

ระบบ Drone อัตโนมัติที่ไม่ต้องการคนควบคุม


Airobotic Drone

การที่มีตารางสำหรับ UAVs (ยานไร้คนขับ) เพื่อตรวจตราทางอากาศอยู่เป็นประจำนั้นได้ส่งผลกระทบที่ดีในด้านการเกษตรและด้านการผลิตพลังงาน แต่พวกมันสามารถปฎิบัติการได้ก็ต่อเมื่อมีมนุษย์คอยควบคุมและสั่งการ สำหรับตอนนี้สิ่งเหล่านี้ได้ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วต้องขอบคุณระบบ Drone ที่สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง มันไม่เพียงแค่บินแต่ยังสามารถบำรุงรักษาตัวมันเองอีกด้วย ทางบริษัท Airobotics ที่มีฐานอยู่ที่เมือง Tel Aviv ประเทศอิสราเอลได้ทำการสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับ Drone เพื่อทำการลาดตระเวนซึ่งมีความสามารถในการทำงานโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งการแทรกแซงของมนุษย์แม้แต่น้อย


ด้านระบบนั้นจะมีส่วนประกอบอยู่สามส่วนคือ ตัวของ Drone เอง Airbase สถานีของหุ่นยนต์ และ ซอร์ฟแวร์คำสั่ง ซึ่งพวกเขาใช้ยานไร้คนขับรุ่น Optimus ที่สามารถจะบรรทุกน้ำหนัก 1 กิโลกรัมได้นานถึง 30 นาทีโดยเมื่อ Drone นี้เสร็จสิ้นการลาดตระเวน มันจะบินกลับมายังสถานีอากาศจากนั้นแขนหุ่นยนต์ก็จะทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่และสิ่งที่บรรทุกมา ทั้งหมดนี้ถูกควบคุมโดยซอร์ฟแวร์อย่างครบวงจรซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะวางตารางการบินล่วงหน้าโดยไม่แตกต่างกับการควบคุมแบบเรียลไทม์ สำหรบระบบนี้ของทาง Airobotic นั้นมักน่าจะพบในการทำงานด้านการทำเหมืองแร่และอุตสาหกรรมน้ำมันสำหรับการวางแผนที่ทางอากาศ ซึ่งมันจะเป็นการง่ายมากในการส่งสิ่งของไปมาหรือการที่จะให้บินเพื่อไปส่งของในที่ใดที่หนึ่ง

กลับขึ้นด้านบน