Facebook Twitter
gPlus 

ยืนยัน Fusion Drive ของแอปเปิลต่างจาก Hybrid Driveนอกจากแอปเปิลจะเปิดตัว iPad mini, iMac, Mac mini, Ratina Macbook Pro 13" แล้วภายในงานแอปเปิลยังได้พูดถึงระบบ Fusion Drive ที่มีอยู่ใน iMac และ Mac mini ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของ HDD และ SSD โดยมีการบริหารจัดการไฟล์ด้วยซอฟต์แวร์ว่าจะให้ข้อมุลประเภทใดอยู่ตรงจุดไหน และหากข้อมูลใดถูกเรียกใช้งานบ่ิอยก็จะถูกย้ายไปไว้ใน SSD ซึ่งมีการเข้าถึงข้อมูลที่เร็วกว่า และจะส่งผลให้การใช้งานโดยรวมเร็วขึ้นนั้นเอง

ทว่าก็มีหลายสำนักออกมาวิจารณ์ว่าระบบ Fusion Drive ของแอปเปิลนั้นไม่ใช่ของใหม่ ซึ่งเหมือนกับระบบ Hybrid Drive ที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไป

ล่าสุดเว็บ MacObserver ได้ออกมากล่าวว่าระบบ Fusion Drive ของแอปเปิลนั้นต่างจากระบบ Hybrid Drive ที่มีอยู่ในท้องตลาด โดยระบบ Fusion Drive จะไม่ทำการ Cache ข้อมูลจาก HDD มาไว้บน SSD ซึ่งส่งผลให้การนับพื้นที่หน่วยความจำเป็นการนับร่วม HDD และ SSD เข้าด้วยกัน ต่างจาก Hybrid Drive ที่จะนับเฉพาะบน HDD เท่านั้น

เว็บ Ars Technica ก็ได้ออกมากล่าวว่า Fusion Drive ต่างจาก Hybrid Drive จริง ซึ่งในส่วนของการทำงานนั้น Fusion Drive บันทึกข้อมูลไว้ที่ SSD ซะก่อน ก่อนที่จะย้ายข้อมูลไปที่ HDD ในภายหลัง ซึ่งต่างจาก Hybrid Drive 

กลับขึ้นด้านบน