Facebook Twitter
gPlus 

ผู้ป่วยที่รับ stem cells จากผู้บริจาครายอื่น


ข่าวไอที แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ Stem cells ในการปลูกถ่ายนั้นกำลังเป็นจริงในเชิงปฎิบัติขึ้นอีกขั้น โดยชาวญี่ปุ่นที่เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมนั้นได้รับการปลูกถ่ายโดยใช้ stem cells จากผู้บริจาคคนอื่น ทางแพทย์ได้นำเอาเซลล์ผิวหนังของผู้บริจาคมาเปลี่ยนเป็น stem cells ที่สามารถนำไปใช้งานได้ จากนั้นก็เปลี่ยนมันเป็นจอประสาทตา ซึ่งหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนการที่วางไว้ เซลล์ใหม่นี้จะทำการระงับการเสื่อมสภาพของจอประสาทตาและช่วยรักษาการมองเห็นของผู้ป่วยให้กลับมาดีขึ้นอีกครั้ง


stem cells
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกในการใช้ stem cells สำหรับการรักษาจอประสาทตา โดยในปี 2014 ก็ได้มีการใช้ stem cells สำหรับการรักษาจอประสาทตา แต่ครั้งนั้นแพทย์ได้นำเซลล์จากผิวหนังของคนไข้เอง ซึ่งมีเสี่ยงที่จะพบกับข้อบกพร่องทางพันธุกรรมที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการรักษาได้ และหากการรักษาแบบใหม่นั้นประสบความสำเร็จในระยะยาวแล้วอาจจะทำให้ ค้นพบตัวเลือกในการคัดเซลล์ใหม่จากผู้บริจาคที่มีสุขภาพดีก็ได้

กลับขึ้นด้านบน