Facebook Twitter
gPlus 

ผลการประกวดภาพถ่าย สุนทรียะแห่งน้ำ


กปน. ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย
กปน. ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย "สุนทรียะแห่งน้ำ : The aesthetic of water" ตามที่การประปานครหลวง (กปน.) ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี กปน. สุขใจที่ได้ดูแลคุณ ภายใต้หัวข้อ "สุนทรียะแห่งน้ำ : The aesthetic of water” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วน เห็นความสำคัญและคุณค่าของน้ำ ผ่านการสื่อสารด้วยภาพถ่าย โดยเน้นแนวความคิดด้านการอนุรักษ์ ความงามและความสุขของการมีน้ำใช้ ทั้งนี้ได้ดำเนินการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากกว่า 800 ผลงาน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน จากสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมป์ ได้แก่ 1. คุณดาว วาสิกศิริ 2. คุณรชฎ วิสราญกุล 3. คุณจุฬวิศว์ ศานติพงศ์ และ 4. คุณณภัชป์ รัตนศักดิ์ และมีผลการตัดสิน ดังนี้ 

กปน. ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย
รางวัลชนะเลิศ 
ชื่อ สุทัศน์ ฟองมูล
ชื่อภาพ น้ำใสไหลเย็นเห็นฝูงปลา 
แนวคิดของภาพ บริเวณลำห้วยที่ไหลออกมาจากถ้ำจะมีปลาใหญ่น้อยจำนวนมากออกมาว่ายทวนกระแสน้ำที่ใสสะอาดประทับใจสำหรับผู้ไปเที่ยวชม 

กปน. ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ชื่อ รติรัตน์ รุ่งเรือง 
ชื่อภาพ จากรุ่นสู่รุ่นสายใยแห่งน้ำ 
แนวคิดของภาพ คุณยายสอนหลานให้รู้จักการทำนา โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ถ้าขาดน้ำก็ไม่มีต้นกล้าไปดำนา น้ำจึงมีความสำคัญ 

กปน. ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ชื่อ สุชาติ โรจจุฑารัตน์ 
ชื่อภาพ สายน้ำแห่งความศรัทธา 
แนวคิดของภาพ ภายใต้การทำงานที่เข้มแข็งของการประปา ได้มีส่วนสำคัญในภารกิจจัดสรรน้ำสะอาดให้ประชาชนได้มีน้ำเล่นตามประเพณีวันสงกรานต์อย่างมีความสุข 

กปน. ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย
รางวัลชมเชย 
ชื่อ ธานี ทองงาม 
ชื่อภาพ พลังแห่งสายน้ำ 
แนวคิดของภาพ น้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย แต่การดูแลรักษากลับถูกมองข้ามจนทำให้แหล่งน้ำในหลายพื้นที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ และเน่าเสียอีกต่างหาก 

กปน. ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย
รางวัลชมเชย 
ชื่อ ประกาย หะยีวามิง 
ชื่อภาพ วิถีศาสนาผูกพันกับน้ำ 
แนวคิดของภาพ น้ำมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม เวลาทำการละหมาดทุกห้าเวลา ต้องนำน้ำมาชำระร่างกายให้สะอาดก่อนทุกครั้งก่อนทำการละหมาด 

กปน. ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย
รางวัลชมเชย 
ชื่อ วิหาร ขวัญดี 
ชื่อภาพ น้ำคือชีวิต 
แนวคิดของภาพ วิถีคนวิถีน้ำของชาวปากประ ผูกพันกับหลายชีวิตมาเนิ่นนาน เป็นภาพความงดงามที่พบเห็นได้ทุกวัน แต่ละวันเกิดบรรยากาศและอารมณ์ที่แตกต่าง

กปน. ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย
รางวัลชมเชย 
ชื่อ ปฏิพงษ์ คันธวงศ์ 
ชื่อภาพ ในน้ำมีข้าว 
แนวคิดของภาพ น้ำเป็นสิ่งสำคัญในการเพาะปลูก เพื่อสร้างอาหารให้แก่มนุษย์ 

กปน. ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย
รางวัลชมเชย 
ชื่อ สุธาสินี จองสี 
ชื่อภาพ สุขใจกับการใช้น้ำ 
แนวคิดของภาพ ความสุขที่ได้ใช้น้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆในชุมชน         

ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปิยราษฎร์ ชั้น 6 การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่

กลับขึ้นด้านบน