Facebook Twitter
gPlus 

ซัมซุงจับมือ สอศ. เดินหน้าปั้นนักศึกษาอนาคตไกลเป็นปีที่สอง


ข่าวไอที ประสบการณ์จากการฝึกอาชีพดูเหมือนจะเป็นแต้มต่อสำหรับทุกสายงาน ยิ่งเมื่อเป็นสายงานทางด้านเทคนิคด้วยแล้ว การฝึกอาชีพเพื่อให้ได้ลงมือทำจริงยิ่งนับว่าเป็นการสร้างความได้เปรียบ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงเดินหน้าเข้าสู่ปีที่สองของโครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หรือ Samsung Dual Vocational Education (Samsung DVE) ประจำปีการศึกษา 2560-2561 เพื่อตอกย้ำความสำเร็จและความภาคภูมิใจของการพัฒนาคุณภาพเด็กไทย พร้อมผลักดันนักศึกษาร่วมโครงการรุ่นแรกให้ก้าวสู่การทำงานจริง เพื่อช่วยเติมเต็มตลาดแรงงานไทยในฐานะผู้นำทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี


"นักศึกษาอาชีวะเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและผลักดันให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่การเป็น Thailand 4.0 เราเชื่อว่าการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญไม่ได้หยุดอยู่เฉพาะในห้องเรียน การได้ลงมือปฏิบัติจริง และศึกษาจากผู้ที่มีความชำนาญจะนำมาซึ่งความเข้าใจอย่างถ่องแท้ รู้ถึงการทำงานอย่างถูกวิธี บริหารเวลาในการทำงานได้ และสามารถแก้ปัญหาได้เมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าโครงการนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ควบคู่ไปกับการมีวินัย อีกทั้งสวัสดิการและรายได้ที่นักศึกษาได้รับยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับตัวนักศึกษาและครอบครัวอีกด้วย" นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ผู้ชำนาญการด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสถานศึกษารัฐและเอกชน กล่าว

ในปีการศึกษา 2559 – 2560 ซัมซุงและ สอศ. ได้ริเริ่มการจัดโครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รุ่นที่ 1 ขึ้น โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 33 คน จาก 7 วิทยาลัย เข้าฝึกอาชีพในศูนย์บริการซัมซุง 16 แห่งทั่วประเทศ โดยแบ่งการฝึกอาชีพออกเป็น 2 รอบ และได้สร้างเพชรน้ำงามเข้าสู่ตลาดแรงงานไทยในรอบแรกไปแล้ว 20 คน โดยนักศึกษาทั้งหมดในรอบแรกนี้จะได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานในศูนย์บริการของซัมซุงทันที และทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งปี นับเป็นความสำเร็จที่ทางซัมซุงและ สอศ. ภาคภูมิใจ และพร้อมจะทำการผลักดันนักศึกษาที่เหลือในรอบที่สองให้ก้าวตามกันไปภายในเตือนตุลาคมที่จะถึงนี้


"เพื่อส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง โครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ถูกจัดขึ้นเป็นปีที่สอง เปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพจริงในศูนย์บริการซัมซุง พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้มีประสบการณ์ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการต่างๆ โดยในปีที่สองนี้ซัมซุงเปิดรับนักศึกษาใน 3 ตำแหน่งคือ 1. ช่างเทคนิคโทรทัศน์ 2. ช่างเทคนิคงานระบบทำความเย็น 3. ช่างเทคนิคงานมือถือ ซึ่งในอนาคต ซัมซุงวางแผนที่จะเปิดตำแหน่งอื่นๆ เพิ่ม เพื่อติดอาวุธให้เยาวชนไทยมีทักษะพร้อมก้าวเข้าสู่โลกของการแข่งขันจริง" มร. จอง ซุง ปาร์ค ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าว

สำหรับปีการศึกษา 2560 - 2561 มีวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ 8 สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน, วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ, วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์, วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี, วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง), วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี, วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และวิทยาลัยเทคนิคระยอง มีนักศึกษาทั้งหมด 34 คน เข้าฝึกอาชีพในศูนย์บริการซัมซุง 14 แห่งทั่วประเทศ มีระยะเวลาฝึกตั้งแต่ 1พฤษภาคม 2560 – 30 เมษายน 2561 และจะได้บรรจุเป็นพนักงานศูนย์บริการซัมซุงในตำแหน่งช่างเทคนิคเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 พฤษภาคม2561 – 30 เมษายน 2562

"ศูนย์บริการซัมซุงมีความยินดีที่ได้มอบความรู้และประสบการณ์ ควบคู่ไปกับสวัสดิการที่นักศึกษาพึงได้รับ เช่น ทุนการศึกษา เงินค่าสนับสนุนที่พักและค่าเดินทาง นักศึกษาจะได้รับเบี้ยเลี้ยงรายวัน รวมถึงประกันอุบัติเหตุระหว่างฝึก จุดเด่นของโครงการจากซัมซุงอยู่ที่การให้โอกาสนักศึกษาได้ทำงานตามวุฒิของตนเอง นักศึกษาสามารถเปลี่ยนสาขาในการฝึกอาชีพได้หากไม่ตรงกับความถนัด และในขณะเดียวกันซัมซุงยังเน้นทักษะในการบริการและการฝึกบุคลิคภาพเพิ่มเติม เรามีข้อได้เปรียบเนื่องจากซัมซุงมีศูนย์บริการกระจายอยู่ในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าฝึกอาชีพใกล้กับภูมิลำเนาของตนเองได้ นักศึกษาที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์จะได้บรรจุเป็นพนักงานประจำของศูนย์บริการซัมซุงในตำแหน่งช่างเทคนิค และนักศึกษาจากรุ่นที่ 1 จะได้ส่งต่อความรู้ไปยังรุ่นที่ 2 ในรูปแบบ พี่สอนน้อง ต่อไป" นายเกรียงศักดิ์ เส้งศักดิ์ ผู้บริหารศูนย์บริการซัมซุง กล่าวเสริม

"ประสบการณ์การฝึกอาชีพในครั้งนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้ในสิ่งที่ต่างออกไป ได้ลงมือทำนอกเหนือจากการเรียนทฤษฎี ผมเข้าใจวิธีการทำงานมากขึ้น ผมได้รู้ว่าต้องแก้ปัญหาแบบไหนถึงจะประหยัดเวลาและทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ยังสร้างความภูมิใจให้กับผม เนื่องจากตอนนี้ผมได้บรรจุเข้าเป็นพนักงานศูนย์บริการซัมซุงในตำแหน่งช่างเทคนิคงานทีวี สามารถมีรายได้เป็นของตนเอง ช่วยแบ่งเบาภาระทางครอบครัว ผมอยากเชิญชวนน้องๆ ที่กำลังมองหาสถานฝึกงานให้ลองมาสมัคร เพื่อที่จะได้รับทั้งประสบการณ์และมีงานรองรับเช่นเดียวกับผมและเพื่อนๆ ครับ" นายดาว ลุงปันต๊ะ นักศึกษาทวิภาคีดีเด่น ผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1 กล่าว

"ผมได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานในศูนย์บริการซัมซุง จึงสมัครเข้าร่วมโครงการในสาขาช่างเทคนิคงานมือถือพร้อมความคาดหวังว่าจะสามารถทำงานซ่อมได้ ถึงแม้จะมีความท้ายทายในการปฏิบัติจริงอยู่บ้าง อย่างเช่น การแกะฝาหลังมือถือ การฝึกมือให้นิ่งเพื่อไม่ให้ฝากระทบกระเทือนและแตก แต่ก็ยังรู้สึกดีมากๆ ที่ได้เข้าฝึก เนื่องจากพี่ๆ ในศูนย์ใจดี อีกทั้งยังได้มีโอกาสได้เจอลูกค้า ได้เรียนรู้วิธีการพูดและให้บริการ ผมได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ มากมายเลยครับ" นายสุริยาวุธ สอนคำหาร นักศึกษาฝึกอาชีพรุ่นที่ 2 กล่าว

เพื่อตอกย้ำความความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ซัมซุงและสอศ. ยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยและครอบครัว อีกทั้งเติมเต็มตลาดแรงงานซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศไทยต่อไปในอนาคต

กลับขึ้นด้านบน