Facebook Twitter
gPlus 

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เผยระบบทำความเย็นใหม่ล่าสุดรองรับโหลดความร้อนของระบบไอที


ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการบริหารจัดการพลังงาน เปิดตัว InRow Chilled Water Cooling 300mm สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยออกแบบมาเพื่อรองรับดาต้าเซ็นเตอร์ยุคใหม่ที่มีระบบไอทีความหนาแน่นสูงและมีปริมาณความร้อนสะสมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ยากต่อการทำความเย็นที่พอเพียงภายใต้โหลดการใช้งานที่ผันแปรของระบบไอที

ระบบทำความเย็น

นายวิรัณ เชิงชวโน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มธุรกิจไอที ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ให้ข้อมูล "ดาต้าเซ็นเตอร์หลายแห่งในปัจจุบันยังคงใช้รูปแบบการทำความเย็นแบบเดิมที่มีการกระจายความเย็นซับซ้อนและยากต่อการคาดเดาทิศทางของลมเย็น แต่ด้วยระบบ InRow Chilled Water 300mm จากชไนเดอร์ อิเล็คทริค ทำให้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องคาดเดาเรื่องดังกล่าวอีกต่อไป เพราะการวางระบบทำความเย็นไว้ในแถวเดียวกับแร็คเซิร์ฟเวอร์ทำให้แหล่งความเย็นใกล้ชิดกับโหลดความร้อนมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ระบบทำความเย็นมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ทำให้ความจำเป็นในการชดเชยความชื้นแทบจะหมดไป จากเดิมที่ดาต้าเซ็นเตอร์ต้องคอยรับมือกับการถ่ายเทไฟฟ้าสถิตอันเกิดจากอากาศเย็นอยู่เป็นประจำ"

ระบบทำความเย็น

ข่าวไอที InRow Chilled Water เป็นระบบปรับอากาศที่ระบายความเย็นในแนวขวาง ออกแบบมาเพื่อกำหนดช่องทางเดินลมร้อนและลมเย็นในดาต้าเซ็นเตอร์โดยเฉพาะ โดยลมร้อนจะถูกดึงจากช่องทางเดินลมร้อน จากนั้นจะถูกทำให้เย็นลงและกระจายออกไปทางช่องทางเดินลมเย็น เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ อยู่ภายใต้อุณหภูมิที่คงที่และรักษาระดับให้สามารถทำงานได้อย่างดีที่สุด

รายงานการวิจัยและการตลาดด้านระบบทำความเย็นในดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกของปี 2013 – 2018 ระบุว่าในปี 2013 อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศนั้นมีอัตราส่วนในตลาดระบบทำความเย็นมากที่สุด และจะยังคงมีแนวโน้มดังกล่าวไปจนถึงปี 2018 โดยในประเทศไทย อุตสาหกรรมด้านโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ บริการด้านการเงิน สุขภาพ หน่วยงานภาครัฐ และอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้ระบบทำความเย็นในดาต้าเซ็นเตอร์อย่างมาก "ปัจจุบัน ปริมาณการใช้พลังงานในดาต้าเซ็นเตอร์นั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนติดอันดับเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้ดูแลดาต้าเซ็นเตอร์ต้องกังวล ประกอบกับงบประมาณที่จำกัดมากขึ้น ทำให้หลายๆ บริษัทต้องมองหาทางในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลง" นายวิรัณ กล่าวเสริม

ระบบทำความเย็น

ทั้งนี้ การอัพเกรดระบบเดิมหรือการออกแบบดาต้าเซ็นเตอร์ใหม่ โดยใช้ InRow Cooling จากชไนเดอร์ อิเล็คทริค ให้เป็นระบบทำความเย็นหลัก จะช่วยให้ธุรกิจสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างเห็นผล โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบระหว่างระบบทำความเย็นแบบแถวกับระบบทำความเย็นแบบเดิม โดยการทำความเย็นแบบแถวมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- ลดการใช้พลังงานลง เพราะไม่จำเป็นต้องวางขอบเขตการทำความเย็นมากจนเกินไป เพราะระบบการทำความเย็นแบบอื่นๆ จำเป็นต้องใช้พัดลมความเร็วคงที่ซึ่งจะสิ้นเปลืองพลังงานมาก
- ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษาพื้นยกระดับที่ใช้เพื่อกระจายอากาศไปยังอุปกรณ์ไอทีต่างๆ
- ลดการปะทะกันของระบบทำความเย็นแบบแถวและแบบเพอริมิเตอร์
- ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน เพราะไม่จำเป็นต้องออกแบบดาต้าเซ็นเตอร์ภายใต้ความกังวลมากเกินไปในเรื่องปัญหาความร้อนและระบบทำความเย็น
- ลดปัญหาความซ้ำซ้อน เพราะไม่จำเป็นต้องสำรองเผื่อระบบทำความเย็นแบบเพอริมิเตอร์
- ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

กลับขึ้นด้านบน