Facebook Twitter
gPlus 

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค มอบแท่นอัดประจุไฟฟ้า


EVlinkEVlink

ข่าวไอที มร.มาร์ค เพลิทิเยร์ ประธาน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย มอบเครื่องแท่นอัดประจุไฟฟ้า EVlink ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค มูลค่า 700,000 บาท ให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำหรับใช้ใน “โครงการคลัสเตอร์วิจัยยานยนต์ และชาร์จแอนด์แชร์” ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของทางมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการปล่อยมลพิษทางยานพาหนะของทางมหาวิทยาลัยฯ โดยใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในการเดินทางแทนยานยนต์พลังงานเชื้อเพลิง

กลับขึ้นด้านบน