Facebook Twitter
gPlus 

การผลิตซอฟต์แวร์สมัยใหม่นำธุรกิจรับการมือเปลี่ยนแปลง


ข่าวไอที นิค ลิม รองประธานบริษัทซีเอ เทคโนโลยี ประจำกลุ่มประเทศชาติสมาชิกอาเซียน และกลุ่มประเทศจีน ได้ร่วมแชร์แนวคิดในการกล่าวเปิดงาน "Built to Change Solution Day" ชี้ประเด็นที่ทุกธุรกิจต้องปรับใช้กลยุทธ รูปแบบการผลิตซอฟต์แวร์สมัยใหม่ (Modern Software Factory) เพื่อเร่งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และพร้อมรับมือกับทุกเหตุการเปลี่ยนแปลง


บริษัทและองค์กรต่างๆ ในทุกวันนี้ ต้องรับมือกับความพลิกผันเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิตอลตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อ ผู้ที่มีบทบาทในการตัดสินใจทางธุรกิจทุกระดับนับตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดไปจนถึงพนักงานที่กำลังพัฒนาซอฟต์แวร์ในบริษัทและหน่วยงานตามแผนกต่างๆ ทุกคนมีเวลาน้อยลงทุกทีที่จะบ่มเพาะไอเดียใหม่ๆ พัฒนานวัตกรรม หรือนำเสนอโซลูชั่น ระดับสุดยอดต่อลูกค้า

ด้วยเหตุนี้เอง เรื่องที่ท้าทายที่สุดก็คือการสร้างและนำเสนอรวมทั้งปรับปรุง นวัตกรรมที่เน้นหนักไปที่ตัวลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทำต่อเนื่องตลอดเวลาได้กลายมาเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจแอพพลิเคชั่น โดยธุรกิจในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมจำเป็นที่จะต้องตระหนักว่าซอฟต์แวร์คือหัวใจหลักในการสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยเมื่อเร็วๆนี้ในงาน CA World® '16 ไมค์ เกร็กกัวร์ ซีอีโอ บริษัทซีเอ เทคโนโลยีได้คาดการณ์เอาไว้ว่า บริษัทที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตจะต้องสร้างเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเสมอ โดยนำเอาซอฟต์แวร์เข้ามาเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำ

ตามวิสัยทัศน์ของนิค ลิม การสร้างสรรค์เพื่อให้คงอยู่และรองรับอนาคตที่กำลังมาถึง บริษัทต่างๆจำเป็นที่จะต้องใช้แนวคิดสร้างเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทที่นำแนวคิดนี้ไปใช้จะต้องลดปัญหาที่เป็นอุปสรรคในทุกระดับ และเน้นหนักไปที่ผลลัพธ์ที่ได้มากกว่ากระบวนการ นอกจากนี้ยังจะต้องนำแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างยืดหยุ่นและหลักการลงทุนแบบเน้นประหยัดมาใช้งานอีกด้วย ที่สำคัญที่สุดก็คือ องค์กรที่สามารถปรับตัวอย่างยืดหยุ่นและขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์อย่างแท้จริงจะต้องเป็นบริษัทที่เน้นความสำคัญไปที่ตัวลูกค้าเป็นหลักโดย พัฒนาเส้นทางปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดนับตั้งแต่การออกแบบโปรดักส์ไปจนถึงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าในทุกระดับขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

การจะนำเสนอประสบการณ์ของลูกค้าที่เหนือกว่าด้วยความไวในการบริการ พร้อมปรับขนาดสเกลของงาน และความเสถียรในการใช้งาน ที่ต้องเน้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ดังนั้นบริษัทที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือและทักษะ รวมทั้งกระบวนการทำงาน ที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง รูปแบบการผลิตซอฟต์แวร์สมัยใหม่ (Modern Software Factory)จะช่วยให้ทุกองค์กรมีขีดความสามารถในการสร้างธุรกิจที่ยืดหยุ่น สร้างแอพพลิเคชั่นที่ดีกว่าเก่า เร็วกว่าเก่าและทำให้การรักษาความปลอดภัยกลายมาเป็นความได้เปรียบในการแข่งขัน ไปจนถึงการสร้างประสิทธิภาพสูงสุดจากแอพพลิเคชั่นที่ใช้งาน

"ทุกธุรกิจจำเป็นที่จะต้องมีรูปแบบการผลิตซอฟต์แวร์สมัยใหม่ ที่จะเปลี่ยนไอเดียใหม่ๆมาสู่ประสบการณ์การใช้งานที่สุดยอดสำหรับลูกค้า" นิค ลิม กล่าวพร้อมกับเสริมว่า "ความยืดหยุ่นคล่องตัว ระบบอัตโนมัติ ข้อมูลเชิงลึกและระบบรักษาความปลอดภัย ทั้งหมดนี้คือพื้นฐานสำคัญของแบบพิมพ์เขียวไปสู่ความสำเร็จในการนำซอฟต์แวร์ไปใช้เพื่อเอาชนะตลาด โดยบริษัทซีเอ เทคโนโลยีได้ช่วยให้บริษัทต่างๆได้มีแนวทางที่ชัดเจนในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอล และสร้างรูปแบบการผลิตซอฟต์แวร์สมัยใหม่ (Modern Software Factory)ที่มีขีดความสามารถทั้งในด้าน Agile, DevOps และการรักษาความปลอดภัย

แบบพิมพ์เขียวของบริษัทธุรกิจ ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในยุคแอพพลิเคชั่น ด้วยการใช้รูปแบบการผลิตซอฟต์แวร์สมัยใหม่ (Modern Software Factory) จะช่วยให้ธุรกิจต่างๆสามารถสร้างเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาด โดยโซลูชั่นของบริษัทซีเอ เทคโนโลยีทั้งในด้านAgile, DevOps และการรักษาความปลอดภัย จะรองรับสนับสนุนแผนงานในการสร้างองค์กรบริษัท ที่พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและสามารถพัฒนานำเสนอโซลูชั่นซอฟต์แวร์ของตนเองต่อลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

กลับขึ้นด้านบน